Thông báo mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

13:50 | 14/01/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP Thông báo mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông: Vũ Xuân Đạt, Trần Minh Thắng

(chi tiết)