BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 11/2021

20:46 | 21/11/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 11/2021

(TỪ NGÀY 06.11.2021 – 20.11.2021)

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Quyết định 33/2021/QĐ-TTg
Quyết định 
33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19, có hiệu lực từ ngày 06/11/2021.
Theo đó, bổ sung thêm một số đối tượng hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ do tác động của Covid-19 như sau:
- Hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối;
- Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ, có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.
(Trước đây, chỉ hỗ trợ đối với hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế)

2. Quyết định 34/2021/QĐ-TTg
Quyết định 
34/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, có hiệu lực từ ngày 08/11/2021.
Theo đó, quy định về khóa tài khoản định danh điện tử trong những trường hợp sau:
- Khi chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình.
- Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ.
- Khi chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản dịch vụ đã thỏa thuận với cơ quan cấp tài khoản định danh điện tử.
- Khi thực hiện xác lập lại hoặc hủy số định danh cá nhân.
- Khi chủ thể danh tính điện tử chết.

3. Thông tư 04/2021/TT-TTCP
Thông tư 
04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân, có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014

Theo Thông tư, nếu thuộc các trường hợp sau thì người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân và phải giải thích cho công dân lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân:
- Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.
Riêng với trường hợp sau thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân sẽ ra Thông báo từ chối tiếp công dân:
Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

4. Thông tư 15/2021/TT-NHNN
Thông tư 
15/2021/TT-NHNN sửa đổi một số Điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số Điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 20/11/2021.
Thông tư bổ sung quy định đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ đề nghị cấp phép theo cơ chế một cửa quốc gia thì:

Gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 16/2012/TT-NHNN đến cổng thông tin một cửa quốc gia để được cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.
Đồng thời, bổ sung thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo cơ chế một cửa quốc gia. (bổ sung khoản 5 vào Điều 15)

5. Thông tư 83/2021/TT-BTC
Thông tư 
83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ ngày 20/11/2021.

Theo Thông tư, nội dung chi tập huấn, bồi dưỡng chương trình sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông, gồm một số khoản chi sau đây:
- Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến.
- Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng.
- Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi dưỡng.
- Trường hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc mở lớp để tập huấn, bồi dưỡng hoặc biên soạn chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chi những nội dung đơn cử như sau:
+ Chi biên soạn, thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới hoặc chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng;
+ Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến;
+ Chi tài liệu học tập bắt buộc theo nội dung chương trình khoá tập huấn, bồi dưỡng cho học viên (không kể tài liệu tham khảo) tham dự;

+ Chi thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ tập huấn, bồi dưỡng;…

6. Thông tư 03/2021/TT-TTCP
Thông tư 
03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương, có hiệu lực từ ngày 20/11/2021 và thay thế Thông tư 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014.
Theo đó, danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ gồm:
- Vị trí làm công tác thanh tra.
- Vị trí làm công tác tiếp công dân.
- Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng.
- Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.
- Vị trí làm công tác khác được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 
59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Bên cạnh đó, quy định danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương gồm:
- Vị trí làm công tác thanh tra.
(Hiện hành, theo Thông tư 
10/2014/TT-TTCP gồm: thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành).
- Vị trí làm công tác tiếp công dân.
- Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng.
- Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.