Bản tin pháp luật số 1 - tháng 3/2015

16:39 | 25/04/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 1 – THÁNG 3/2015

 1. Hướng dẫn mới về bồi hoàn chi phí đào tạo

Theo Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC việc thực hiện bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo được thực hiện như sau:

Để tính chi phí bồi hoàn đối với người chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định thì thời gian làm việc chỉ được tính tròn tháng nếu số ngày làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên.

Hội đồng xét chi phí bồi hoàn được thành lập trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người học tự ý bỏ việc hoặc có đơn xin thôi việc mà chưa chấp hành đủ thời gian làm việc. 

Mặt khác, người học có trách nhiệm gửi bản sao chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước đến cơ quan có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn để theo dõi, báo cáo.

Thông tư liên tịch 04 có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2015. 

 

2. Từ 20/04 áp dụng 3 Tiêu chuẩn thẩm định giá mới

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 - Quy trình thẩm định giá;

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 - Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá;

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07 - Phân loại tài sản trong thẩm định giá.

Ba Tiêu chuẩn thẩm định giá mới này được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015.

 

3. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) bao gồm:

-  Đề nghị hưởng TCTN theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

-  Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV).

- Sổ bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, người lao động (NLĐ) chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng TCTN phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận TCTN.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2015, các chế độ quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/01/2015. 

 

4. Mức giá bán lẻ điện tối đa

Theo Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 của Bộ Công thương Quy định về giá bán điện thì mức giá bán lẻ điện tối đa tính từ ngày 16/03/2015 sẽ là:

- Mức giá bán lẻ điện sinh hoạt tối đa là 2.587 đồng/kWh

- Mức giá bán lẻ điện cho kinh doanh tối đa là 3.991 đồng/kWh

- Mức giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất tối đa là 2.735 đồng/kWh

- Mức giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp tối đa là 1.671 đồng/kWh.

 

5. Thông tư mới hướng dẫn về Đất đai

Ngày 27/01/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn một số quy định về Đất đai. Theo đó:

Đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất có mặt nước ven biển được cho thuê trong thời hạn không quá 50 năm.

Tuy nhiên, thời hạn trên có thể được kéo dài lên 70 năm đối với:

- Dự án đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm;

- Dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, tổ chức kinh tế được giao đất không thu tiền sử dụng đất để làm nghĩa trang, nghĩa địa trước 01/07/2014 thì được tiếp tục sử dụng mà không phải chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13/03 và thay thế các Thông tư 01/2005/TT-BTNMT, 06/2007/TT-BTNMT, 09/2013/TT-BTNMT.