Bản tin pháp luật số 1 - tháng 4/2015

17:37 | 25/04/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 1 – THÁNG 4/2015

 

1. Hướng dẫn quản lý bùn thải

Ngày 03/04/2015, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

Theo đó, việc xử lý bùn thải hệ thống thoát nước bao gồm các nội dung như sau:

- Tách nước sơ bộ, ổn định bùn thải, khử các chất hữu cơ dễ gây thối.

- Xử lý sơ bộ bùn thải, tăng cường khả năng nhả nước của bùn thải.

- Làm khô bùn thải.

- Vận chuyển bùn thải, khử độc bùn thải.

- Sử dụng lại bùn thải cho các mục đích khác nhau.

- Xử lý bùn, nước bùn thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quy định.

Thông tư 04 có hiệu lực từ ngày 19/5/2015.

 

2. Thay đổi thuế suất nhập khẩu xăng, dầu

Ngày 13/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu thuộc nhóm 27.10. Theo đó:

- Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng xăng động cơ, dầu nhiên liệu thuộc nhóm 27.10 giảm từ 35% xuống còn 20 – 25%.

- Bổ sung các mặt hàng: xăng sinh học (E5, E10), dầu diezel sinh học (B5,B10) thuộc nhóm 98.38.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/4/2015 và thay thế Thông tư 03/2015/TT-BTC. 

 

3. Hướng dẫn mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Ngày 13/04/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1290/LĐTBXH-LĐTL để hướng dẫn cụ thể hơn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Theo đó:

- Thuật ngữ “Làm việc liên tục 8 giờ” được hiểu là làm việc trong 8 giờ liên tục về mặt thời gian (bao gồm cả thời gian nghỉ trong ca được tính là thời giờ làm việc).

- Thời điểm bắt đầu ca làm việc do doanh nghiệp quy định trong nội quy lao động, pháp luật chỉ quy định về giới hạn thời giờ làm việc.

- Pháp luật hiện hành không quy định tính thời gian nghỉ ăn trưa vào giờ làm việc mà chỉ quy định trong ca làm việc phải có ít nhất 30 phút nghỉ giữa giờ đối với ca ngày và 45 phút đối với ca đêm.

 

4. Nhận nộp hồ sơ BHXH điện tử 24/24 các ngày trong tuần

Ngày 14/4/2015, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.Theo đó, Quyết định quy định một số nội dung:

- Các đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị.

Quyết định 528/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/5/2015.

 

5. Kiến nghị điều chỉnh quy định về BHXH một lần

Chính phủ nhất trí kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh Luật BHXH 2014 theo hướng nếu người lao động chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu thì:

- Được quyền lựa chọn hưởng BHXH một lần như quy định của Luật BHXH 2006; hoặc 

- Được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH để tiếp tục đóng BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động.

Nội dung trên được đề cập tại Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 05/04/2015.