BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10.2019

10:47 | 01/11/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT  - THÁNG 10/2019

1.         Phấn đấu hết 2021, 100% lãnh đạo DN được giáo dục pháp luật về tham nhũng

Ngày 21/10/2019, Bộ Công Thương ra Quyết định 3161/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

Theo đó, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch nói trên với các mục tiêu: Hết năm 2021, 100% lãnh đạo doanh nghiệp, 90% người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tham nhũng, 100% chương trình đào tạo có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính; 100% cán bộ, công chức viên chức được tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng hàng năm…

Bộ Trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ tập trung tuyên truyền, PBGDPL các nội dung: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng, giải pháp phòng, chống tham nhũng; Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Các quy định của pháp luật hiện hành về phòng, chống tham nhũng…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.

2.         Áp dụng thuế chống bán phá giá đến 34,27% với thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Ngày 24/10/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3198/QĐ-BCT về áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc.

Theo đó, áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với các sản phẩm hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không được mạ, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, được phân loại theo các mã HS sau: 7210.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99.

Mức thuế chống bán phá giá cao nhất là 34,27% được áp dụng đối với các công ty: Shangdong Boxing Country Fada Material Co., Ltd.; Wuhan Hanke Color Metal Sheet Co., Ltd.; Shandong Boxing Huaye Industry & Trade Co., Ltd.; Các công ty khác xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Mức thuế chống bán phá giá thấp nhất được áp dụng là 2,53% đối với công ty Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.