Tổng Công ty Viglacera - CTCP: Phát huy sức mạnh nội lực trong các phong trào thi đua

09:27 | 27/11/2020

(Xây dựng) - Trong 46 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Viglacera - CTCP thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước tại Tổng Công ty luôn được coi trọng và được xem là một yếu tố đòn bẩy để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, góp phần xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững. 


Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng là một trong những phong trào điển hình của
Tổng Công ty Viglacera.

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Tổng Công ty Viglacera - CTCP luôn được coi trọng và duy trì thường xuyên, huy động được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công nhân lao động, là yếu tố quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra hàng năm của Tổng Công ty.

Qua các phong trào thi đua, cán bộ, công nhân viên - lao động của Tổng Công ty đã khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại. Bàn tay tài hoa và sự sáng tạo của cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty đã tạo ra những sản phẩm, công trình xây dựng, góp phần cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng là một trong những phong trào điển hình của Tổng Công ty Viglacera.

Hưởng ứng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, ngay từ những ngày đầu năm, các đơn vị và cán bộ, công nhân viên - lao động trong Tổng Công ty đã tích cực nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ thực tế công tác để đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động.

Năm 2018, toàn Tổng Công ty đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty và 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 cá nhân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân, Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho 05 tập thể; Tập thể Lao động xuất sắc cho 55 tập thể, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 26 tập thể và 93 cá nhân, Chiến sỹ thi đua Ngành cho 49 cá nhân có thành tích, sáng kiến hoặc giải pháp công tác trong quá trình lao động, sản xuất kinh doanh.

Cũng trong năm 2018, có 01 tập thể và 09 cá nhân được khen thưởng trong công tác khoa học công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật; 07 tập thể được khen có thành tích đạt chất lượng sản phẩm 100% theo TCCS và TCVN; có 01 tập thể và 30 cá nhân được khen thưởng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trong năm 2019, Tổng Công ty đã đề nghị Bộ Xây dựng xét, đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 04 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể: Tổng Công ty Viglacera - CTCP và 05 cá nhân; xét công nhận 266 cá nhân của Tổng Công ty đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019.

Phong trào “Giữ gìn máy móc, thiết bị luôn như mới” được tiếp tục duy trì thường xuyên, liên tục, không những thế các đơn vị đã đồng thời đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Năm 2019, đã có 34 đợt phát động thi đua với kết quả thu được là 169 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất được đăng ký, giá trị làm lợi trên 20 tỷ đồng/năm, các doanh nghiệp đã trích thưởng 1.621.000.000 đồng.

Bằng sự nhất trí, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, phát huy nội lực của đơn vị, khai thác triệt để các thế mạnh; vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vừa đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, gắn hiệu quả sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội; Viglacera đã tạo được sức mạnh tổng hợp, liên tục trong 5 năm qua đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, góp phần vào phong trào thi đua yêu nước và thành tích chung của toàn ngành Xây dựng.

Kết quả của phong trào thi đua không chỉ tính bằng giá trị làm lợi, không phải bằng những danh hiệu hay phần thưởng, mà hơn thế nữa là hiệu quả toàn diện, người lao động trong doanh nghiệp đoàn kết nhất trí cao, môi trường làm việc đầy hứng khởi, tăng cường sức sản xuất, làm ra nhiều của cải cho xã hội, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Giai đoạn 2020 - 2025 là thời kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng Công ty Viglacera đặt mục tiêu: Xây dựng và điều hành quản lý Tổng Công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua các Quy chế quản trị tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất và quản trị hàng đầu trong nước và quốc tế; đáp ứng và tận dụng tối đa cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên cấp độ cao hơn, tăng cường khả năng cạnh tranh khi hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng suất lao động bằng các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động hóa và cơ cấu lại mô hình tổ chức.

Đồng thời, tiếp tục tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xuất khẩu đạt kế hoạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, hiệu quả cao như kính tiết kiệm năng lượng, pin năng lượng mặt trời...; triển khai đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở hợp tác, liên doanh đầu tư bằng tài sản, dịch vụ kỹ thuật và công nghệ, thương mại; triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư để mở rộng quỹ đất cho phát triển các dự án nhà ở và khu công nghiệp mới theo đúng kế hoạch; tập trung triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch đầu tư phát triển của Tổng Công ty.

Để có được những thành tựu mà Viglacera đạt được trong 46 năm xây dựng và phát triển, thì một trong những nguyên nhân chủ yếu và quan trọng hàng đầu là do Tổng Công ty đã làm tốt các phong trào thi đua. Các tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể, người lao động trong toàn Tổng Công ty đã tích cực quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong nhiều năm qua, đưa công tác thi đua có những chuyển biến tích cực, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, qua quá trình này đã xuất hiện những cách làm mới, những mô hình tốt được sơ kết, tổng kết và biểu dương kịp thời.

Với truyền thống, nền tảng và thành tựu đã đạt được, chắc chắn phong trào thi đua của Tổng Công ty Viglacera – CTCP sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và giành được nhiều thắng lợi mới, ngày càng có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực, các đơn vị, góp phần đưa Tổng Công ty và ngành Xây dựng phát triển bền vững, đáp ứng những yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Link gốc: Báo Xây dựng

Các tin khác
 • Lễ châm lửa sấy lò Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ

  Lượt xem : 5042
  Ngày 25/10/2020, trong không khí phấn khởi toàn quốc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam, Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ tổ chức Lễ châm lửa sấy lò Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  Chi tiết
 • Chủ tịch Cuba cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Việt Nam

  Lượt xem : 4479
  Nhà máy SAVIG nằm ở huyện Santa Cruz, thuộc tỉnh Mayabeque, cách thủ đô La Habana khoảng 60km về phía Đông, đi vào hoạt động từ đầu năm nay với công suất khoảng 7000m2/ngày.
  Chi tiết
 • Trường Cao đẳng Viglacera ra mắt 4 khoa chuyên ngành vật liệu xây dựng

  Lượt xem : 5109
  (baodansinh.vn) Trường cao đẳng Viglacera (Tổng công ty Vigalacera) vừa chính thức ra mắt 4 Khoa chuyên ngành đào tạo về vật liệu xây dựng: Khoa kính xây dựng, Khoa gạch ốp lát, Khoa sứ xây dựng, Khoa gốm xây dựng trên cơ sở kiện toàn Khoa Kính và Khoa Gốm sứ xây dựng và xây dựng.
  Chi tiết
 • Trường Cao đẳng Viglacera: Kiện toàn và ra mắt 4 khoa đào tạo chuyên ngành vật liệu xây dựng

  Lượt xem : 4575
  (Xây dựng) – Nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 20/11, Tổng Công ty Viglacera, trường Cao đẳng Viglacera đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Hội nghị Đào tạo của Tổng Công ty năm 2019. Cũng nhân dịp này, trường Cao đẳng Viglacera chính thức ra mắt 4 Khoa chuyên ngành đào tạo về vật liệu xây dựng, gồm khoa Kính xây dựng, Gạch ốp lát, Sứ xây dựng, Gốm xây dựng trên cơ sở kiện toàn khoa Kính, khoa Gốm sứ xây dựng và xây dựng.
  Chi tiết
 • Khu công nghiệp ViMariel của Viglacera tại Cuba đón dự án đầu tư đầu tiên

  Lượt xem : 5514
  Ecoplast - chi nhánh của tập đoàn Enpromoulds, sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất đồ nhựa gia dụng và các khuôn tạo hình cho nhựa, giấy, bìa, cao su, với thời hạn 25 năm tại khu công nghiệp ViMariel.
  Chi tiết
 • EUROTILE - Nơi hội tụ những "kiệt tác gạch men"

  Lượt xem : 10703
  Trong vài năm trở lại đây, tiến trình đô thị hóa nhanh đã tạo cho ngành vật liệu xây dựng nói chung và gạch ốp lát nói riêng những thời cơ nhưng cũng nhiều thách thức. Nắm bắt được xu thế ấy, Tổng công ty Viglacera đã phát triển thương hiệu Eurotile với những sản phẩm tinh xảo, những bộ sưu tập sang trọng đa phong cách dành cho những khách hàng có gu thẩm mỹ và cảm nhận nghệ thuật tinh tế.
  Chi tiết