Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân năm 2019

04:09 | 12/03/2019

Ngày 11/3/2019, Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động 2019Toàn cảnh Hội nghị

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Luyện Công Minh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc TCT, Ông Nguyễn Quý Tuấn – Chủ tịch Công đoàn TCT và các cán bộ Trưởng, Phó Phòng Ban, Quản đốc, phó quản đốc, các phân xưởng và các đại biểu đại diện cho người lao động đang làm việc tại Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân.


Ông Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Công ty Viglacera Mỹ Xuân báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị ông Nguyễn Thế Anh – Giám đốc Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân đã báo cáo tổng kết đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 cùng các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch. Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng công ty, dự án đầu tư nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân đã hoàn thành và đi vào sản xuất từ ngày 20/08/2018. Sau 3 tháng sản xuất thử thành công, công ty đã sản xuất kinh doanh chính thức từ ngày 21/11/2018.


Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc TCT chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ, báo cáo công khai tài chính liên quan đến NLĐ và sử dụng các quỹ năm 2018; báo cáo thực hiện Thỏa ước lao động tập thể 2018; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019; và Thông qua cam kết phối hợp công tác giữa Công ty và Công đoàn Công ty.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian đối thoại trực tiếp giữa tập thể NLĐ và lãnh đạo Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân về điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, lương thưởng, chăm lo đời sống, tinh thần cho NLĐ nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp với 100% tán thành từ các đại biểu tham gia Hội nghị, biểu thị sự đồng thuận với các Nghị quyết và mục tiêu, định hướng của công ty.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị

Các tin khác