Nhóm Sứ Viglacera tổ chức các hoạt động trong tháng Công nhân và ATVSLĐ 2022

04:30 | 20/05/2022

Thực hiện Văn bản số 52/HD-TLĐ ngày 08/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Văn bản số: 146/CĐXD-CSPL&QHLĐ ngày 18/3/2022 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong các cấp công đoàn; Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 được tổ chức từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022 trên phạm vi toàn quốc, với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID - 19”;

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, KH số 14/KH-CĐXD ngày 11/01/2022 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN), Công đoàn Tổng Công ty Viglacera - CTCP đã ban hành văn bản số 41/CĐ-TCT và 42/CĐ-TCT ngày 25/4/2022 của Ban thường vụ Công đoàn TCT Viglacera – CTCP về việc phát động tháng Công nhân và ATVS LĐ năm 2022.Công ty CP Việt trì Viglacera đã hưởng ứng và triển khai tháng ATVSLĐ và hướng ứng tháng công nhân , Chào mừng 46 năm ngày thành lập công ty . BCH Công đoàn kết hợp với chính quyền tổ chức giải bóng chuyền hơi và các trò chơi dân gian ( Kéo co, đập niêu, bắt vịt ) cho CBCNV người lao động tham gia khai mạc từ ngày 10/5 - 05/6/2022.

Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì triển khai các hoạt động thể thao chào mừng tháng công nhân, ATVSLĐ. BCH Công đoàn kết hợp với chính quyền tổ chức giải bóng đá và Kéo co cho CBCNV & người lao động tham gia, chào mừng 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Các tin khác