Viglacera tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

09:25 | 14/12/2018

Ngày 13/12/2018, Đảng ủy Tổng công ty Viglacera – CTCP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tới toàn thể các Đảng viên thuộc Đảng bộ TCT Viglacera, riêng các Đảng viên tại Chi bộ Công ty Kính nổi Viglacera tham gia học trực tuyến từ xa.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 22/11/2018 của Quận ủy Cầu Giấy về việc “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng”, Đảng ủy Tổng công ty đã vinh dự được đón tiếp đại biểu Trung ương PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đồng thời là Báo cáo viên của Hội nghị, đại biểu Quận Cầu Giấy có đồng chí Lê Thị Thủy – Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy Cầu Giấy.


Đại biểu Trung ương PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.


Các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ TCT Viglacera lắng nghe các nội dung tại Hội nghị

Các Nghị quyết được BCH Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề rất lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 

Đặc biệt, các Nghị quyết này gắn với chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Viglacera – CTCP; do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn giúp thêm cho mỗi Đảng viên hiểu sâu sắc hơn, để làm tốt hơn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Quý Tuấn – Chủ tịch Công đoàn TCT Viglacera phát biểu tại Hội nghị

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ TCT Viglacera – CTCP nắm vững những nội dung cơ bản, thống nhất về nhận thức và hành động, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Qui định, Kết luận của Trung ương.

Đảng ủy TCT Viglacera đề nghị các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan, đơn vị trong TCT tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và các năm tiếp theo. 

Các tin khác