Tháng thứ 4 liên tiếp Viglacera hoàn thành vượt mức lợi nhuận, trong đó lợi nhuận Công ty Mẹ 4 tháng đã đạt 47% KH năm 2017

11:21 | 04/05/2017

Tổng công ty Viglacera giữ vững đà tăng trưởng khi tiếp tục báo hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chính trong cuộc họp giao ban tháng 5/2017 tổ chức vào ngày 03/5/2017. Theo đó, Tháng 4 toàn Tổng công ty lãi 81 tỷ đồng, đạt 106% KH tháng, lũy kế 4 tháng lãi 327,5 tỷ đồng, đạt 36% KH năm và gấp 1,57 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty trong tháng 4 là 79,6 tỷ đồng, đạt 106% KH tháng, lũy kế 4 tháng lãi 322,6 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch năm; tăng lãi 116 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016. Trong đó Công ty mẹ: Tháng 4 lãi 48 tỷ đồng, đạt 108% KH tháng, lũy kế  4 tháng lãi 232 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm, tăng lãi 109 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016. Công ty con tháng 4 lãi 31 tỷ đồng, đạt 102% KH tháng, lũy kế 4 tháng lãi 92,5 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch năm, tăng lãi 9,8 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016. Các Công ty liên kết tháng 4 lãi 1,9 tỷ đồng, đạt 96% KH tháng, lũy kế 4 tháng lãi 2,9 tỷ đồng, đạt 10% KH năm, tăng lãi 0,8 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016.


Toàn cảnh cuộc họp giao ban tháng 5/2017.

Chỉ tiêu doanh thu Tháng 4 toàn Tổng công ty đạt 1.409 tỷ đồng, đạt 104% KH tháng, Lũy kế 4 tháng đạt 4.855 tỷ đồng đạt 30% KH năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016.


Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Ban KHĐT Nguyễn Anh Tuấn báo cáo kết quả tháng 4/2017 và kế hoạch tháng 5/2017.

Trong tháng 4/2017, Viglacera với mã chứng khoán VGC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Với tỷ lệ tán thành cao, Đại hội đã thông qua các nội dung chính: Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch năm 2017; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng bằng hình thức phát hành 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai,  nhằm giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước từ 78,82% xuông 56,67% tiến tới giảm xuống dưới 51% đúng theo lộ trình đã được phê duyệt.


Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Tổng giám đốc Viglacera Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn Tổng công ty trong tháng 4/2017 nói riêng và 4 tháng đầu năm nói chung, biểu dương các đơn vị đã có đóng góp lớn vào kết quả chung của TCT trong tháng 4/2017 là Công ty Kính nổi Viglacera, Công ty KD BĐS Viglacera, Công ty ĐTPT Hạ tầng Viglacera và Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Các chỉ tiêu chính trong nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4 đều đạt và vượt kế hoạch là kết quả từ việc chỉ đạo sát sao và quyết liệt ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2017. Các số liệu từ hoạt động của Công ty Mẹ và các Công ty con, Công ty liên kết cho thấy rõ hiệu quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo cũng như chương trình, chiến lược hành động đúng đắn của Tổng công ty. Trong tháng 5/2017, Tổng giám đốc đề nghị các Phòng, Ban tập trung vào chương trình phát hành tăng vốn để tiếp tục đầu tư vào các dự án mới giàu tiềm năng của Tổng công ty như Khu Công nghiệp Đồng Văn 4, Yên Phong giai đoạn 2, Dự án Nhà máy Sứ cao cấp Mỹ Xuân và các nhà máy Kính siêu trắng tại Vũng Tàu. Tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động của các Ban quản lý, Ban chỉ đạo về đầu tư nhằm bám sát và đảm bảo đẩy nhanh tiến độ các dự án. Trước mùa nắng nóng và mưa bão đang đến gần, Tổng giám đốc cũng đã đề nghị Tổ công tác kiểm tra chặt chẽ và quyết liệt  công tác đảm bảo An toàn lao động, PCCN, ATVSTP và phòng chống bão lụt tại các Nhà máy đơn vị, tăng cường nước uống giải nhiệt mùa hè cho công nhân lao động đặc biệt là đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước mới được ban hành, sửa đổi và có hiệu lực như Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động…

Kết quả SXKD tháng 4 toàn TCT đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính, đây tháng thứ 4 liên tiếp TCT hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi kế hoạch đề ra, trong đó Lợi nhuận Công ty Mẹ đã đạt 47% KH lợi nhuận năm.

Trên cơ sở các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch tháng 5 đã đề ra,  Lãnh đạo Tổng công ty đề nghị các đơn vị cần tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Tập trung công tác phát triển, mở rộng thị trường nhằm tăng doanh thu, sản lượng tiêu thụ, giảm hàng tồn kho; Tăng cường công tác thu hồi công nợ. Chuẩn bị đủ các điều kiện, nguồn lực để thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm của TCT trong lĩnh vực VLXD và BĐS bám sát tiến độ kế hoạch, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cam kết 6 tháng đầu năm 2017.

Các tin khác