Tổng công ty Viglacera - CTCP tổ chức Họp giao ban Tháng 9/2020.

17:19 | 05/10/2020

Ngày 5/10/2020, Tổng công ty Viglacera tổ chức buổi họp giao ban đánh giá kết quả SXKD tháng 9, Quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2020. Kết quả 9 tháng đầu năm của Viglacera đã ghi nhận chỉ tiêu lợi nhuận của công ty mẹ đã đạt và vượt so với kế hoạch.


Toàn cảnh buổi họp giao ban tháng

Theo như báo cáo đánh giá, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 9 lợi nhuận trước thuế toàn TCT đạt 111% kế hoạch tháng, Quý III đạt 100% kế hoạch quý, tăng trưởng 49% so với quý I và 80% so với quý II.


Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn báo cáo đánh giá kết quả SXKD tháng 9/2020 và triển khai nhiệm vụ SXKD tháng 10/2020

Thị trường sản xuất Vật liệu xây dựng nói chung vẫn trong giai đoạn khó khăn khi sản lượng tiêu thụ sụt giảm, các đơn vị sản xuất VLXD phải giảm công suất, giảm giá bán các sản phẩm so với kế hoạch. Tuy nhiên với sự hỗ trợ lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, các chỉ tiêu khác của Tổng công ty cơ bản bám sát kế hoạch từ đầu năm. Kết quả đạt được của khối Bất động sản khu công nghiệp là hướng đi đúng đắn của Tổng công ty.


Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo tại cuộc họp 

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2020, Viglacera đặt kế hoạch mục tiêu cho 3 tháng cuối năm. Bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Tổng công ty đã giao nhiệm vụ tới từng khối đơn vị sản xuất kinh doanh ký thực hiện cam kết hoàn thành các chỉ tiêu chính như: lợi nhuận, giảm công nợ và hàng tồn kho. Năm 2020 Tổng công ty chắc chắn sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ giao.


Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Khoa và Lương Thanh Tùng báo cáo tại cuộc họp

Kế hoạch năm 2021 với mục tiêu đạt mức tăng trưởng tối thiểu từ 5-10%. Để thực hiện được mục tiêu này, ngay từ Quý IV năm nay, Tổng giám đốc Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong năm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhóm VLXD. Công tác Xuất khẩu phải xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết ngay từ Quý IV 2020 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2021 nhằm giảm áp lực cạnh tranh trong nước cũng như khẳng định thương hiệu Viglacera.

Một số hình ảnh khác tại cuộc họp


Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban Tổng công ty báo cáo tại cuộc họp


Ban Bất động sản báo cáo tại cuộc họp


Giám đốc khối Vật liệu xây dựng báo cáo tại cuộc họp


Các tin khác