Viglacera đặt mục tiêu cao cho quý II năm 2018

12:22 | 10/04/2018

Sáng ngày 9/4, Tổng công ty Viglacera tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả SXKD quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II/2018. Theo đó, Viglacera đặt ra các chỉ tiêu SXKD chính của quý II tăng trưởng mạnh mẽ so với quý I.


TCT Viglacera họp giao ban đánh giá kết quả SXKD quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II/2018

Quý I là dịp Tết nguyên đán, các đơn vị trong khối vật liệu xây dựng của Viglacera tập trung vào công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động ổn định sản xuất cho cả năm. Bên cạnh đó, trước những thách thức lớn về cạnh tranh thị trường VLXD của các nhà sản xuất trong nước và nhập khẩu, với sự quyết tâm của Tổng công ty, sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị thành viên, quý I/2018, Viglacera đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vượt mức 5% so với kế hoạch. Đặc biệt, Công ty mẹ vẫn luôn giữ vững vai trò là đầu tàu dẫn dắt cho các đơn vị thành viên.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Viglacera tiếp tục đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong quý II/2018. Viglacera phấn đấu lợi nhuận của quý II tăng 92% so với thực hiện quý I. Riêng đối với Công ty mẹ chỉ tiêu lợi nhuận quý II mà Viglacera đặt ra sẽ tăng 120% so với quý I.


Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn báo cáo Ban Lãnh đạo TCT kết quả SXKD quý I/2018 và đề ra kế hoạch SXKD quý II/2018

Để thực hiện được mục tiêu kế hoạch quý II/2018 đã đề ra, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu: “Trong quý II, TCT cần tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Thứ nhất, triển khai việc thoái vốn nhà nước của Tổng công ty về 36% trong tháng 5; Thứ hai, tổ chức triển khai đầu tư các dự án vật liệu xây dựng và bất động sản theo đúng tiến độ đã đề ra; Thứ ba, quản lý vận hành sản xuất ổn định, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tiếp tục phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh”.


Giám đốc các đơn vị thành viên báo cáo Ban Lãnh đạo TCT kết quả SXKD của đơn vị

Từ kết quả SXKD quý I và kế hoạch SXKD quý II năm 2018 cho thấy Viglacera đang thực hiện bám sát các chỉ tiêu đã đề ra và dự kiến thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 6. Với kết quả đạt được, một lần nữa khẳng định, mô hình công ty cổ phần thực sự hiệu quả đối với những doanh nghiệp chủ động và biết nắm bắt thời cơ.

Các tin khác