Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

10:37 | 19/03/2018

Ngày 17/3/2018, Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại hội trường Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – Đường Nguyễn Khoái – phường Thanh Trì – quận Hoàng Mai – Hà Nội.

Tới dự đại hội có Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Ban sứ vệ sinh – sen vòi Tổng Công ty Viglacera -  CTCP; Các cổ đông là đại diện phần vốn tại Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 và nghe Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và các giải pháp chỉ đạo thực hiện KHKD năm 2018.


Khai mạc kì họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Đại biểu dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Đại biểu dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Ông Nguyễn Thế Anh – Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018


Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017


Ông Ngô Trọng Toán – đại diện ban kiểm soát đọc báo cáo của ban kiểm soát năm 2017

Theo đó, năm 2017, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt 101% so với kế hoạch, thu nhập bình quân người lao động đạt 10.053 triệu đồng/người/tháng, đạt 107% so với kế hoạch. Năm 2018, Công ty phấn đấu đạt doanh thu 255 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 30,5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân người lao động đạt 10,149 triệu đồng/người/tháng.


Ông Nguyễn Thế Anh – Tổng giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trả lời một số thắc mắc của quý Cổ đông

Cũng trong ngày làm việc, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì năm 2018 đã bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị Công ty, và phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí 100% bầu ông Nguyễn Văn Lý làm chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty. Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng nhất nhí bầu ông Ngô Trọng Toán làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty với tỉ lệ đạt 100% phiếu bầu.


Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Viglacera – CTCP tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã thành công tốt đẹp, đề ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng. Đây là, cơ sở để Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện đúng mục tiêu và định hướng phát triển.

Các tin khác