Ngói 22 tráng men xanh

N22MX

Kích thước  (mm): 345 x 200 x 12
Khối lượng (kg/v) : 2,1
Độ hút nước (%) : ≤ 7
Thời gian xuyên nước (giờ): Không xuyên
Số lượng sử dụng (v/m2) : 22