Ngói nóc to tráng men xanh

N36MX

Kích thước (mm): 340x170x15
Trọng lượng (kg/v): 2,7
Thời gian xuyên nước (phút): không xuyên nước
Số lượng sử dụng (v/m): 3

 

Mái ngói khi lợp xong phải phẳng, đầu viên ngói nằm trên một đường thẳng.
- Úp nóc bằng ngói nóc.
- Bó bò bằng ngói nóc hoặc xây bằng gạch