Báo cáo tài chính Quý 3.2022

16:30 | 24/10/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố Báo cáo tài chính Quý 3.2022 và giải trình:

1. Báo cáo tài chính Riêng Quý 3.2022

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3.2022