Chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu VGC tại HNX để chuyển niêm yết sang HOSE

16:44 | 14/05/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại Sở GDCK Hà Nội để chuyển niêm yết sang Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-SGDHN ngày 10/05/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HOSE, Tổng Công ty xin trân trọng thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty tại HNX, cụ thể như sau:

I. Thông tin về Tổ chức hủy niêm yết:

Tên đầy đủ

:

Tổng Công ty Viglacera - CTCP

Trụ sở chính

:

Tầng 16 & 17, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại

:

(84-24) 3553 6660 Fax: (84-24) 3553 6671

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

:

số 0100108173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/10/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 26/02/2018.

Vốn điều lệ

:

4.483.500.000.000 (Bốn nghìn bốn trăm tám mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng).

II. Thông tin về cổ phiếu hủy niêm yết tại HNX để chuyển sang niêm yết tại HOSE:

1,

Tên cổ phiếu

:

Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP

2,

Loại cổ phiếu

:

Cổ phiếu phổ thông

3,

Mã chứng khoán

:

VGC

4,

Mệnh giá cổ phiếu

:

10.000 đồng/cổ phiếu

5,

Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết

:

448.350.000 cổ phiếu (Bốn trăm bốn mươi tám triệu ba trăm năm mươi nghìn cồ phiếu).

6,

Tổng giá trị hủy niêm yết (theo mệnh giá)

:

4.483.500.000.000 (Bốn nghìn bốn trăm tám mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng).

7,

Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX

:

17/05/2019

8,

Ngày hủy niêm yết

:

20/05/2019

9,

Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE

:

29/05/2019