Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15:30 | 15/05/2019
Tổng công ty Viglacera - CTCP thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (chi tiết...)