Thông báo mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

13:37 | 28/01/2022

Tổng công ty Viglacera Thông báo mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông: Hoàng Thị Vinh, Đỗ Hữu Lịch (chi tiết).