Thông báo mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

13:48 | 14/04/2022
Tổng công ty Viglacera Thông báo mất Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông: Phạm Hương Giang, Vũ Văn Đoán, Nguyễn Văn Huân (chi tiết)