BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 11.2019

11:07 | 16/11/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 11/2019

1.         Quy định mới vè việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 05/11/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, có một số điểm lưu ý như sau:

- Nguyên tắc ưu tiên, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội:

TT

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

1

Tiêu chí ưu tiên do UBND Thành phố quy định:

- Người được khen thưởng Huân chương cao quý của Nhà nước

10

2

- Người được khen thưởng Huân chương cao quý của Nhà nước (Huân

9

3

- Thân nhân người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu

8

4

- Thân nhân người khuyết tật; Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hộ

6

5

- Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc ưu tú; Nghệ sỹ ưu tú; Nghệ nhân; Giải

4

6

- Bằng khen của UBND Thành phố; Chiến sỹ thi đua Thành phố; Danh

2

7

- Người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội; Trong hộ gia đình

1

 

* Ghi chú:Trường hợp đối tượng được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau, chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất; Chỉ thực hiện chấm điểm ưu tiên khi các hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở (chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân đầu người trong hộ khẩu dưới 10m2/người).

 

            - Quyết định này cũng quy định về một số nội dung khác như: (i) Thẩm định giá bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; (ii) Giám sát, chuyển nhượng, trả lại, thu hồi nhà ở xã hội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2019, chi tiết Quyết định tham khảo tại đây.

2.         Mỗi công trình chỉ được phép có 01 tầng lửng không tính vào tổng số tầng

Ngày 07/11/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, bổ sung quy định về giải thích từ ngữ vào Thông tư 03/2016/TT-BXD. Cụ thể, số tầng của công trình bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng nửa/bán hầm, không bao gồm tầng áp mái. Mỗi công trình chỉ được phép có 01 tầng lửng không tính vào số tầng của công trình.

Tầng lửng của nhà riêng lẻ không tính vào số tầng của công trình khi diện tích tầng lửng không quá 65% diện tích sàn xây dựng của tầng liền kề bên dưới. Đối với công trình, nhà nhiều tầng có sàn, tầng lửng sẽ không được tính và số tầng của công trình khi bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật và diện tích sàn tối đa bằng 10% diện tích sàn tầng dưới liền kề và tối đa là 30m2.

Công trình tầng tum không tính vào số tầng của công trình khi chỉ sử dụng để che lồng cầu thang bộ, giếng thang máy, phục vụ mục đích lên mái, cứu nạn… và có diện tích tối đa bằng 30% diện tích sàn mái.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực một phần Thông tư 03/2016/TT-BXD.

3.         Không cắt góc CMND còn rõ nét trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD

Ngày 01/10/2019, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn Luật căn cước công dân. Theo đó, khi công dân làm thủ tục chuyển từ CMND 9 số và 12 số sang CCCD thì cán bộ tiếp nhận xử lý như sau:

- Trường hợp CMND còn rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì sẽ cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng CMND chưa cắt góc để sử dụng trong thời gian cấp thẻ CCCD. (Hiện hành, Thông tư 07/2016 quy định, khi công dân đến làm thủ tục đổi CMND sang CCCD thì cán bộ tiếp nhận sẽ tiến hành cắt góc và trả lại cho người đến làm thủ tục).

Theo nhận định của Luật gia Bùi Tường Vũ, Giám đốc THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cho biết: “Với việc quy định trường hợp Chứng minh nhân dân còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ) thì cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cùng Chứng minh nhân dân chưa cắt góc cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến cung cấp thông tin Chứng minh nhân dân, như là vay tiền ngân hàng, mua bán nhà đất trong thời gian chờ đợi cấp thẻ Căn cước công dân”.

- Khi trả thẻ CCCD cho công dân thì sẽ tiến hành cắt góc CMND rồi thực hiện trả CMND bị cắt góc đó cho công dân, không tiến hành thu giữ.

- Đối với CMND bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì sẽ bị thu hủy và cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11/2019.