BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 12/2022

11:00 | 05/12/2022
 BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 12/2022
(TỪ NGÀY 21.11.2022 – 05.12.2022)
 
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
1. Thông tư 14/2022/TT-BCT - Thay đổi quy định về thanh toán chi phí trong hợp đồng dịch vụ truyền tải điện
Thông tư 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có hiệu lực từ ngày 22/11/2022.
Cụ thể, từ ngày 22/11/2022, hợp đồng dịch vụ truyền tải điện được ký kết giữa các Đơn vị truyền tải điện và Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải.
Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải có trách nhiệm thanh toán chi phí truyền tải điện cho Đơn vị truyền tải điện theo hợp đồng đã ký kết.
(Hiện hành, Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Công ty mua bán điện, Tổng công ty Điện lực và khách hàng mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện có trách nhiệm thanh toán chi phí truyền tải điện cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia theo hợp đồng ký kết.)
Đồng thời, Thông tư 14/2022/TT-BCT quy định không áp dụng các quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BCT (sửa đổi bởi Thông tư 14/2022/TT-BCT) đối với:
Đối tượng là nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải từ sân phân phối của một hoặc một số nhà máy điện để tải công suất của một hoặc một số nhà máy điện đến điểm đấu nối (là điểm nối trang thiết bị, lưới điện và nhà máy điện vào hệ thống điện quốc gia) có thỏa thuận khác với bên mua điện trong việc thu hồi chi phí xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng của lưới điện truyền tải trên.
2. Nghị quyết 30-NQ/TW - Nghị quyết của Trung ương về phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng
Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có hiệu lực từ ngày 23/11/2022.
Theo đó, đặt ra một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, đơn cử như:
- Giai đoạn 2021-2030, tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 9%/năm.
Đến năm 2030, GRDP vùng tăng khoảng 3 lần so với năm 2020 (giá hiện hành): Nông, lâm, thủy sản 3,5%; Công nghiệp-xây dựng 47%; Dịch vụ 41%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 8,5%.
GRDP bình quân đầu người khoảng 274 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt > 7%.
Đóng góp bình quân năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng giai đoạn 2021-2030 đạt 55%.
Kinh tế số khoảng 35% GRDP. Tỷ lệ đô thị hóa >55%; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 50% xã chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% xã chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
-Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non đạt 76%, tiểu học 95%, trung học cơ sở 90%, trung học phổ thông 68%.
Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 48 - 52%, thất nghiệp duy trì ở mức <3%.
Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn đa chiều giảm khoảng 1,5%/năm. Đạt 32 giường bệnh,11 bác sĩ/vạn dân. Tham gia BHYT > 95% dân số.
- Tỉ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ở thành thị đạt 100%, ở nông thôn 85%; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.
3. Nghị quyết 154/NQ-CP - Dự án kết cấu hạ tầng vùng Đông Nam Bộ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW
Nghị quyết 154/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có hiệu lực từ ngày 23/11/2022.
Theo đó, một số dự án kết cấu hạ tầng vùng Đông Nam Bộ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW gồm:
- Đầu tư phát triển hệ thống logistics cảng tại Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Đầu tư phát triển hệ thống logistics cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đầu tư xây dựng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành;
- Đầu tư xây dựng cao tốc Dầu Giây - Liên Khương;
- Nâng cấp, mở rộng hệ thống cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương;
- Đầu tư di dời các cảng trên sông Sài Gòn;
- Hoàn thành giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành;
- Đầu tư mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo;…
Các dự án trên dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2022-2030.
4. Thông tư 15/2022/TT-BCT - Hồ sơ đề nghị phê duyệt khung giá phát điện
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, có hiệu lực từ ngày 25/11/2022.
Trong đó có quy định hồ sơ đề nghị phê duyệt khung giá phát điện.
Hồ sơ đề nghị phê duyệt khung giá phát điện của các Nhà máy điện mặt trời mặt đất, Nhà máy điện mặt trời nổi, Nhà máy điện gió trong đất liền, Nhà máy điện gió trên biển theo quy định bao gồm:
- Tờ trình, tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về giá phát điện các Nhà máy điện mặt trời chuẩn, Nhà máy điện gió chuẩn.
- Bảng thông số và các tài liệu tính toán giá phát điện cho các Nhà máy điện mặt trời chuẩn, Nhà máy điện gió chuẩn theo quy định tại Điều 4, Điều 7 và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2022/TT-BCT .
- Các tài liệu liên quan đến các thông số tính toán giá phát điện của các Nhà máy điện mặt trời mặt đất, Nhà máy điện mặt trời nổi, Nhà máy điện gió trong đất liền, Nhà máy điện gió trên biển.
5. Chỉ thị 21/CT-TTg - Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Chỉ thị 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, có hiệu lực từ ngày 25/11/2022.
Theo đó, để tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội chi trả không dùng tiền mặt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, triển khai Phần mềm quản lý công dân thuộc diện được hỗ trợ chính sách an sinh xã hội của Nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, hoàn thành trong năm 2022.
-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản của công dân trên nền tảng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử;
Kết nối, đồng bộ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của Bộ LĐ-TB &XH, các đơn vị liên quan để hỗ trợ thực thi chính sách về an sinh xã hội.
- Xác thực thông tin về đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH.
- Bộ Công an, Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương thực hiện việc kết nối, đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội đảm bảo theo lộ trình của Đề án 06.
- Chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương phối hợp với cơ quan lao động ở địa phương rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin về các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phục vụ công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt, hoàn thành trong năm 2022.
6. Thông tư 72/2022/TT-BTC - Ngưng hiệu lực Thông tư 31/2022/TT-BTC về danh mục hàng hóa XNK
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2022/TT-BTC về ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.
Theo đó, Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam đã ban hành ngày 08/6/2022 sẽ bị ngưng hiệu lực thi hành áp dụng từ hôm nay (01/12/2022) đến hết ngày 29/12/2022.
Trong thời gian này, các Thông tư đã bị thay thế bởi Thông tư 31/2022/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực thi hành áp dụng thực hiện, cụ thể gồm có các văn bản sau:
- Thông tư 65/2017/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam ngày 27/06/2017.
- Thông tư 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành ngày 15/02/2019.
7. Công văn 8056/VPCP-KGVX - Chính thức có lịch nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2023
Văn phòng Chính phủ có Công văn 8056/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, ban hành ngày 01/12/2022.
Theo đó, lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 kéo dài 07 ngày, bắt đầu từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đồng ý phương án nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023.
Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân.
Các dịp nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
Đồng thời, Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh 2023.