BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 8/2022

15:44 | 05/08/2022
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 08/2022
(TỪ NGÀY 21.07.2022 – 05.08.2022)
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
1. Nghị định 37/2022/NĐ-CP - Tăng mức phạt không đăng ký nghĩa vụ quân sự từ ngày 22/7/2022
Chính phủ ban hành Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 22/7/2022.
Theo đó, khoản 7 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP tăng mức phạt không đăng ký nghĩa vụ quân sự tối đa lên đến 10 triệu đồng.
Cụ thể, phạt tiền từ 8 triệu đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi:
- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2013/NĐ-CP.
- Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định.
- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định.
- Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định.
- Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi tạm vắng theo quy định.
(Hiện hành, hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định chỉ bị phạt từ 200 nghìn đến 600 nghìn đồng)
2. Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT - Bổ sung 9 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ từ ngày 22/7/2022
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 22/7/2022.
Theo đó, các ngành được bổ sung vào Danh mục các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ ngày 22/07/2022 gồm:
-Mã ngành 8140113: Giáo dục và phát triển cộng đồng
-Mã ngành 8310402: Tâm lý học lâm sàng
-Mã ngành 8380101: Luật
-Mã ngành 8460108: Khoa học dữ liệu
-Mã ngành 848010: Trí tuệ nhân tạo
-Mã ngành 8520138: Kỹ thuật hàng hải
-Mã ngành 8860103: Trinh sát kỹ thuật
-Mã ngành 8860107: Kỹ thuật Công an nhân dân
-Mã ngành 8860118: An ninh phi truyền thống
Ngoài ra, Thông tư còn điều chỉnh 9 mã và tên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ so với quy định trước đây tại Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT, cụ thể:
- Mã ngành 8220241: Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu (mã cũ là 6022024)
- Mã ngành 8229042: Quản lý văn hóa (mã cũ là 8319042)
- Mã ngành 8229043: Văn hóa so sánh (mã cũ là 8319043)
- Mã ngành 8310110: Quản lý kinh tế (mã cũ là 8340410)
- Mã ngành 8720110: Y học dự phòng (mã cũ là 8720163)
- Mã ngành 8720115: Y học cổ truyền (mã cũ là 8720113)
- Mã ngành 8720212: Tổ chức quản lý dược (mã cũ là 8720412)
- Mã ngành 8860214: Biên phòng (mã cũ là 8860215)
- Mã ngành 8720157: Nhãn khoa (tên cũ là Mắt (nhãn khoa))
3. Quyết định 17/2022/QĐ-TTg - 16 dự án, dự án thành phần đường cao tốc được phân cấp cho UBND cấp tỉnh
Thủ tướng ban hành Quyết định 17/2022/QĐ-TTg về phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, có hiệu lực từ ngày 28/7/2022.
Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các tuyến cao tốc được phân chia thành các dự án thành phần và phân cấp cho UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản theo địa giới hành chính, đơn cử như:
- Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1:
+ Dự án thành phần 1: UBND tỉnh Khánh Hòa;
+ Dự án thành phần 2: Bộ Giao thông vận tải;
+ Dự án thành phần 3: UBND tỉnh Đắk Lắk;
- Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1:
+ Dự án thành phần 1: UBND tỉnh Đồng Nai;
+ Dự án thành phần 2: Bộ Giao thông vận tải;
+ Dự án thành phần 3: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1:
+ Dự án thành phần 1: UBND tỉnh An Giang;
+ Dự án thành phần 2: UBND thành phố Cần Thơ;
+ Dự án thành phần 3: UBND tỉnh Hậu Giang;
+ Dự án thành phần 4: UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1:
+ Dự án thành phần 1: UBND tỉnh Đồng Tháp;
+ Dự án thành phần 2: UBND tỉnh Tiền Giang;
4. Công văn 3538/BNV-TCBC - Hướng dẫn tính tiền lương để hưởng chế độ tinh giản biên chế
Đây là nội dung tại Công văn 3538/BNV-TCBC về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành, ban hành ngày 28/7/2022.
Theo đó, tiền lương tháng để tính chế độ tinh giảm biên chế thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.
Riêng về cách tính tiền lương tháng để tính chế độ tinh giản biên chế được thực hiện:
- Đối với đối tượng tinh giản biên chế quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 6 Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:
Tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh; phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu lương thực hiện theo Thông tư 04/2014/TT-BNV ngày 25/5/2014.
- Đối với đối tượng tinh giản biên chế quy định tại khoản 4, khoản 2 Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:
+ Trước ngày 01/5/2013: Hệ số mức lương được tính theo bảng lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, bảng lương của TGĐ, GĐ, Phó TGĐ, Phó GĐ Kế toán trưởng ban hành kèm theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP.
+ Từ ngày 01/5/2013 trở đi: Hệ số mức lương được tính theo quy định tại bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách ban hành kèm theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP.
5. Nghị định 30/2022/NĐ-CP - 03 loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia
Nghị định 30/2022/NĐ-CP quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia (KDLQG), có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.
Theo đó, tổ chức quản lý KDLQG là tổ chức được thành lập và có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý KDLQG, được tổ chức qua 03 loại hình sau:
- Đơn vị quản lý KDLQG thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ:
- Ban quản lý KDLQG thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh;
- Doanh nghiệp đầu tư hình thành KDLQG.
Đối với doanh nghiệp đầu tư hình thành KDLQG thì cơ cấu tổ chức và hoạt động sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/8/2022, các KDLQG đã được công nhận phải tổ chức lại Ban quản lý theo quy định tại Nghị định 30/2022/NĐ-CP.
6. Thông tư 04/2022/TT-NHNN - Quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại ngân hàng
Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD), có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.
Theo đó, lãi suất rút trước hạn tiền gửi quy định như sau:
- Trường hợp rút toàn bộ tiền gửi: TCTD áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn tiền gửi.
- Trường hợp rút trước hạn một phần tiền gửi:
+ Đối với phần rút trước hạn: mức lãi suất như trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi;
+ Đối với phần tiền gửi còn lại: TCTD áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần.
(Hiện hành không có sự phân chia quy định lãi suất rút trước hạn toàn bộ và rút trước hạn một phần tiền gửi).
Đối với các thỏa thuận lãi suất rút trước hạn tiền gửi trước ngày 01/8/2022, TCTD và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-NHNN.