BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 12/2022

12:02 | 20/12/2022
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 12/2022
(TỪ NGÀY 05.12.2022 – 20.12.2022)
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
1. Thông báo 5034/TB-LĐTBXH - Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 với người lao động khối doanh nghiệp
Nội dung đề cập tại Thông báo 5034/TB-LĐTBXH về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ban hành ngày 07/12/2022.
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức):
Được nghỉ tết Âm lịch năm 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).
Đợt nghỉ này bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.
Đối với người lao động không thuộc khối Nhà nước, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch như sau:
- Đối với dịp nghỉ tết Âm lịch: lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.
- Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.
- Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.
- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức..
2. Thông tư 11/2022/TT-BTNMT - Hồ sơ thẩm định phương án sử dụng đất công ty nông, lâm nghiệp
Thông tư 11/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 10/12/2022.
Trong đó sửa đổi quy định về thẩm định phương án sử dụng đất công ty nông, lâm nghiệp tại Thông tư 07/2015/TT-BTNMT .
Cụ thể, hồ sơ bao gồm:
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất và Biểu kèm theo, lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư 07/2015/TT-BTNMT ;
- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án sử dụng đất quy định tại Phụ lục số 12 (được bổ sung tại Phụ lục số II Thông tư 11/2022/TT-BTNMT )
- Bản đồ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp
Hồ sơ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp được lập thành 01 bộ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở TN&MT hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến để thẩm định.
(Theo Thông tư 07/2015/TT-BTNMT , hồ sơ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp được lập thành 10 bộ, nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định).
3. Nghị định 88/2022/NĐ-CP - Giảng viên giáo dục nghề nghiệp không dạy đủ số giờ học có thể bị phạt tới 20.000.000 đồng
 Nội dung được đề cập tại Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 12/12/2022.
 Bên cạnh phạt cảnh cáo, giáo viên GDNN không dạy đủ số giờ học trong chương trình đào tạo có thể chịu các mức phạt như sau:
 (i) Phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm dưới 5% tổng số giờ học;
 (ii) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 5% đến dưới 10% tổng số giờ học;
 (iii) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 10% đến dưới 15% tổng số giờ học;
 (iv) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 15% đến dưới 20% tổng số giờ học;
(v) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 20% tổng số giờ học trở lên.
 Ngoài việc bị phạt tiền, giáo viên GDNN còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục sau đây:
 - Buộc dạy đủ số giờ học của các môn trong chương trình đào tạo đối với các hành vi vi phạm trên;
 - Buộc hủy bỏ kết quả kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô-đun đối với hành vi vi phạm quy định tại (iv) và (v).
4. Quyết định 25/2022/QĐ-TTg - Bãi bỏ 30 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2022/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 12/12/2022.
Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 30 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng, đơn cử:
- Quyết định 41/1998/QĐ-TTg ngày 20/2/1998 về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài.
- Quyết định 239/1999/QĐ-TTg ngày 28/12/1999 bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
- Quyết định 247/2003/QĐ-TTg ngày 19/11/ 2003 về chế độ ăn định lượng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân.
- Quyết định 289/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành.
- Quyết định 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/1/2000 về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.
5. Quyết định 1529/QĐ-TTg - Danh mục văn bản hướng dẫn 06 Luật mới thông qua
Thủ tướng ban hành Quyết định 1529/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, có hiệu lực từ ngày 12/12/2022.
Theo đó, 06 Luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua sẽ có các văn bản quy định chi tiết thi hành trong năm 2023, Thủ tướng đã liệt kê cụ thể danh mục và phân công cơ quan chủ trì, thời hạn trình để ban hành văn bản.
Đơn cử một số văn bản hướng dẫn sẽ được ban hành như:
+ Ngân hàng Nhà nước chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền (thay thế Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013), thời hạn trình là tháng 01/2023.
+ Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật dầu khí, thời hạn trình là tháng 04/2023.
+ Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời hạn trình là tháng 04/2023.
+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi), thời hạn trình là tháng 05/2023.
**06 Luật mới thông qua bao gồm: Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022; Luật Thanh tra 2022; Luật Dầu khí 2022; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022; Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022.
6. Thông tư 46/2022/TT-BCA - Các thông tin được chia sẻ cho hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thông tư 46/2022/TT-BCA quy định về kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, có hiệu lực từ ngày 19/12/2022.
Theo đó, quy định các thông tin được chia sẻ cho hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:
- Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về y tế và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác chia sẻ thông tin về công dân cho hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật bảo đảm thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời.
- Các thông tin chuyên ngành gắn với công dân (quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư) khi được các cơ quan, tổ chức chia sẻ cho Bộ Công an thì:
Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an là đầu mối tiếp nhận để khai thác, sử dụng phục vụ cho công tác quản lý dân cư và đáp ứng yêu cầu công tác nghiệp vụ khác của Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.