Bản tin pháp luật số 2 - tháng 8/2015

17:36 | 29/10/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 2 – THÁNG 8/2015

1. Thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Từ ngày 05/10/2015, Bộ Công thương tiến hành thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN theo Thông tư 28/2015/TT-BCT.

Theo đó, thương nhân được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Là nhà sản xuất đồng thời là nhà xuất khẩu hàng hóa do chính thương nhân sản xuất.

- Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.

- Kim ngạch xuất khẩu đi ASEAN được cấp C/O mẫu D năm trước liền kề đạt tối thiểu 10 - triệu đô la Mỹ.

- Có cán bộ được đào tạo, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ về xuất xứ hàng hóa do đơn vị đào tạo được Bộ Công Thương chỉ định cấp.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định điều kiện cho hưởng ưu đãi thuế quan với hàng hóa nhập khẩu. 

2. Hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 123/2015/TT-BTC quy định về Hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.  Theo đó Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới các hình thức sau:

- Trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán mua, bán cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác; đầu tư góp vốn, mua, bán, hoán đổi cổ phần theo quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Gián tiếp đầu tư dưới hình thức ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ, chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài quản lý.

3. Công bố doanh nghiệp vi phạm trên Hệ thống thông tin quốc gia

Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp (DN) thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý DN. Theo đó, các DN vi phạm pháp luật về thuế sẽ được cảnh báo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN trong trường hợp:

- Cá nhân là người quản lý DN có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đã bị cơ quan Thuế chuyển cơ quan điều tra theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự và thuế.

- DN có cá nhân là “người quản lý DN” hoặc thành viên của HĐTV, HĐQT hoặc thành viên hợp danh mà trước đó các cá nhân này là Chủ DNTN; Chủ tịch HĐTV, HĐQT, giám đốc, tổng giám đốc công ty TNHH, CTCP; thành viên hợp danh và người đại diện theo pháp luật của DN đã bị cơ quan thuế thông báo DN không còn kinh doanh ở địa chỉ đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

- DN thành lập trái với quy định của DN như: cá nhân là chủ DNTN, chủ hộ kinh doanh thì không được làm chủ DNTN và ngược lại; thành viên hợp danh không được làm chủ DNTN hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác.

Thông tư 127/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/10/2015.

4. Bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT 

Ngày 26/8/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH; Quyết định 1399/QĐ-BHXH; Quyết định 488/QĐ-BHXH. Theo đó, bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT sau:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Mẫu 11A-HSB; 11B-HSB).

- Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (Mẫu 06/BHYT).

- Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH).

- Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường (Mẫu 22-CBH).

- Giấy đề nghị tạm ứng mai tang phí (Mẫu 30-CBH).

- Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài.

- Giấy ủy quyền nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

- Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (Mẫu số 21-CBH).

- Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24a-CBH).

- Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24b-CBH).

5. Điều lệ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Ngày 31/8/2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 135/2015/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Mua bán nợ Việt Nam (gọi tắt là DATC).  Theo đó, ngành nghề kinh doanh chính của DATC thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính tập trung chủ yếu vào các hoạt động sau:

- Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ).

- Tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

- Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn các ngành nghề khác hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 135/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2015 và thay thế Thông tư 79/2011/TT-BTC.