Đại hội Chi bộ Công ty Thi công cơ giới Viglacera nhiệm kỳ 2020 - 2022

17:08 | 12/02/2020

Trong không khí của những ngày đầu năm mới, chiều ngày 11/02/2020, Chi bộ Công ty Thi công cơ giới Viglacera đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua.


Đồng chí Trần Ngọc Anh -Ủy viên BTV Đảng ủy TCT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Anh -Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Viglacera - CTCP đánh giá cao về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, ghi nhận những thành tích của tập thể chi bộ, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ, đặc biệt là những đóng góp của Chi bộ Công ty trong kế hoạch phát triển chung của Tổng Công ty Viglacera tại Cuba. Đồng thời định hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 để có giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. 

Với tinh thần dân chủ Đại hội đã xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Ban chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm 03 đồng chí:

  1. Đồng chí Trần Văn Thịnh - Bí thư Chi bộ
  2. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy - Phó bí thư Chi bộ
  3. Đồng chí Vũ Minh Huệ - Chi ủy viên

Một số hình ảnh tiêu biểu khác tại Đại hội:

Các tin khác