Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2019

16:51 | 10/12/2019

Ngày 9/12/2019 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Viglacera - CTCP đã tổ chức Hội nghị Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2019. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ TCT. Về phía Quận Ủy Cầu Giấy có đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Cầu Giấy và các đồng chí trong Tổ Cấp ủy phụ trách Đảng bộ TCT đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.


Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Đảng bộ Tổng Công ty Viglacera – CTCP. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai Đại hội Đảng các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Tổng Công ty lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera - CTCP báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy Tổng Công ty xác định công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, từ đó chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt công tác định hướng dư luận. Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch, nghiêm túc, sâu rộng và có kết quả.


Đồng chí Nguyễn Quý Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy Tổng Công ty cũng luôn xác định trách nhiệm và vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng và lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ, tăng cường mối quan hệ mật thiết với người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng vai trò, vị trí và chức năng, nhiệm vụ, xây dựng khối đoàn kết vững chắc. Từ đó,  đưa ra các giải pháp cụ thể để mỗi cá nhân người lao động và là động lực để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra.


Các tháng cuối năm, phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2019, Đảng bộ Tổng Công ty và tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Viglacera triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 và Xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với 17 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Cầu Giấy chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Phương Kiến Quốc, thay mặt lãnh đạo Quận ủy Cầu Giấy đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Tổng công  ty cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong năm 2019, đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy và lãnh chỉ đạo thành công nhiệm vụ năm 2020, đặc biệt là chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến Đại hội đại biểu Tổng công ty lần thứ XV, góp phần vào thành tích chung của Quận.

 
Các tin khác