Công ty cổ phần Viglacera Hữu Hưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

11:02 | 01/04/2019

Ngày 30/3/2019 tại trụ sở CTCP Viglacera Hữu Hưng, đường Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của công ty.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có ông Trần Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Dư Đình Mỹ - Ủy viên HĐQT, ông Nguyễn Huy Thuật - Ủy viên HĐQT và các đại biểu chính thức đại diện cho các cổ đông sở hữu.

Tổng cộng có 99,43% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Viglacera Hữu Hưng tiến hành chương trình nghị sự và thông qua chương trình của Đại hội với các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và một số công việc cần triển khai năm 2019
- Báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội kết thúc thành công với 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Các tin khác