Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

09:59 | 31/03/2023

Sáng 29/3/2023, Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP, các Ban sứ vệ sinh, Ban Thương mại, Ban Kế hoạch đầu tư, Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty, cùng các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty, Ban kiểm soát Công ty, các cổ đông đại diện phần vốn điều lệ của Công ty.

Tại Đại hội, đại diện Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Trong năm 2022, trước áp lực chung về thị trường tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường VLXD cạnh tranh quyết liệt, được sự ủng hộ của Tổng công ty, lãnh đạo Ban gạch ốp lát và sứ vệ sinh đã có chỉ đạo định hướng về việc nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm, cải tiến kỹ thuật, mang lại tính khác biệt cho sản phẩm. HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã nghiêm túc lĩnh hội, có những điều hành quyết liệt và tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính: Lợi nhuận trước thuế đạt 8,124 tỷ đổng, bằng 102% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ đạt 325.948 sản phẩm, bằng 86% kế hoạch (trong đó, bệt liền, bệt thông minh 69.127 sản phẩm, đạt 90%). Thu nhập bình quân lao động đạt 15,3 triệu đồng/ người/ tháng, đạt 103% kế hoạch năm.

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, biện pháp phát triển SXKD, phương án đầu tư XDCB và các chỉ tiêu khác.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì đã kết thúc thành công với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Khuất Quang Thức – UVHĐQT, Quyền Tổng giám đốc Công ty
báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty
báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và những phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ông Nguyễn Minh Khoa – Chủ tịch HĐQT Công ty
Giải đáp thắc mắc một số ý kiến của hội đồng cổ đông.

Các tin khác