Kết quả kinh doanh 11 tháng của Viglacera vượt 27% kế hoạch lợi nhuận năm 2022

17:33 | 02/12/2022
Sáng ngày 02/12/2022, Tổng công ty Viglacera tổ chức cuộc họp giao tháng, đánh giá kết  quả thực hiện tháng 11, lũy kế 11 tháng năm 2022 và rà soát xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đã cơ bản bám sát các kế hoạch đã đề ra.

Theo đó kết quả lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty lũy kế 11 tháng đầu năm đạt 127% KH năm và vượt 59% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận Công ty Mẹ đạt 132% KH năm

 

Ban KHĐT báo cáo đánh giá kết quả 11 tháng đầu năm 2022

Thị trường trong nước đang bước vào giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng khó khăn chung của toàn nền kinh thế trên thế giới. Chỉ đạo tại cuộc họp, lãnh đạo Tổng công ty đã yêu cầu các Đơn vị cần tập trung bám sát các biến động thị trường để chủ động các phương án kinh doanh; Ổn định hệ thống; Rà soát hàng tồn kho và công nợ; Công tác xuất khẩu tập trung tìm hiểu, mở rộng thị trường Mỹ, Châu Âu... Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng/ban chức năng TCT tham gia trực tiếp thị trường cùng các đơn vị khối VLXD, tập trung công tác tái cấu trúc, quản trị hệ thống và sẵn sàng ứng phó với các biến động của thị trường, sẵn sàng các điều kiện kinh doanh khi nền kinh tế phục hồi.

 

Toàn cảnh cuộc họp giao ban tháng

Với kết quả chỉ tiêu trọng tâm là Lợi nhuận trước thuế toàn TCT đã hoàn thành vượt KH năm 2022 đã đề ra. Trong tháng 12, toàn Tổng công ty sẽ tập trung giải pháp giảm công nợ, giảm tồn kho và đẩy mạnh tiêu thụ. Xây dựng các phương án dừng lò bảo dưỡng tại các nhà máy sản xuất trong thời gian nghỉ Tết, đảm bảo an toàn và chăm lo đời sống người lao động ấm no dịp Tết nguyên đán.

Các tin khác