Công ty CP Thương mại Viglacera tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

17:23 | 29/03/2023

Ngày 28.3.2023, tại Hà Nội, Công ty CP Thương mại Viglacera tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. 

Về phía Tổng công ty Viglacera - CTCP có sự hiện diện của ông Nguyễn Minh Khoa - Phó Tổng giám giám đốc Tổng công ty Viglacera - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Viglacera; Đại diện từ Công ty có ông Nguyễn Mạnh Hiếu - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. Tham dự Đại hội còn có các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt và các cổ đông của Công ty.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đại diện Công ty CP Thương mại Viglacera, ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Tổng Giám Đốc, cho biết: Từ cuối năm 2022, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu trầm lắng. Hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, mọi giao dịch bị trì hoãn, các dự án đang triển khai phải tạm dừng… Tình trạng này đã kéo dài và ngày càng xấu đi trong những tháng cuối năm 2022. Điều này gây ảnh hưởng tới nhu cầu đầu tư xây dựng của người dân, trong đó sản phẩm Thiết bị vệ sinh cũng theo đà giảm mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Tổng Giám Đốc Công ty CPTM Viglacera trình bày báo cáo trước Đại Hội.

Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Viglacera, ban lãnh đạo Công ty CP Thương mại Viglacera đã nắm bắt tình hình và phối hợp cùng các đơn vị sản xuất để đưa ra nhiều giải pháp kinh doanh phù hợp trong điều kiện thị trường khó khăn. Nhờ vậy, công ty CP Thương mại Viglacera đã cơ bản hoàn thành cam kết về chỉ tiêu lợi nhuận của nhóm Sứ vệ sinh - Sen vòi được Tổng công ty giao. Mặc dù còn một số điểm cần khắc phục, đặc biệt mục tiêu phát triển thị trường phía Nam, Công ty sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp để đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Hội đồng quản quản trị Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD 2023.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Giám đốc và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2022; Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ; Thông qua bầu Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 5 năm 2023-2028; Thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị - phát biểu và đưa ra kế hoach triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023

Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty CP Thương Mại Viglacera đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Các tin khác