37 cán bộ TCT Viglacera nhận chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp

08:44 | 18/05/2010
Ngày 15/5, sau hơn 2 tháng học tập, 37 lãnh đạo Phòng/Ban thuộc Văn phòng TCT và Giám đốc các đơn vị thành viên TCT Viglacera đã nhận chứng chỉ đào tạo Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp do Học Viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị - Bộ XD (AMC) cấp. Lễ Bế giảng có sự tham dự và nói chuyện của ông Trần Ngọc Quang, nguyên TGĐ Tổng công ty.
Lễ Bế giảng vinh dự có sự tham dự và nói chuyện của ông Trần Ngọc Quang-nguyên TGĐ TCT

Trong thời gian khóa học các cán bộ của TCT Viglacera đã được trang bị các kiến thức bổ ích trong lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp như : mô hình hoạt động của DN; hoạch định và quản lý chiến lược; quản lý DN, lao động, tài chính; Marketing chiến lược và thương hiệu; Kiểm toán và kiểm soát nội bộ…Khóa học cũng đào tạo các các kỹ năng rất cần thiết cho hoạt động quản lý và lãnh đạo như kỹ năng ra quyết định; ứng xử tâm lý; kỹ năng đàm phán và ký kết HĐ; Xử lý và quản trị rủi ro DN; xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế. Khóa học cũng đưa ra các chuyên đề trang bị kiến thức cho doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như hạch toán, kế toán trong doanh nghiệp SXVLXD…


Các học viên nhận chứng chỉ đào tạo

Khóa đào tạo Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp là một trong những khóa học trong chương trình hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa TCT Viglacera và AMC nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, góp phần đạt được các mục tiêu TCT Viglacera đã đặt ra trong năm 2010 và những năm tiếp theo.

Các tin khác