Viglacera tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng giao tiếp và hội nhập quốc tế

09:00 | 17/07/2017

Trong hai ngày 14/7 và 15/7/2017, Tổng công ty Viglacera – CTCP đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng giao tiếp và hội nhập quốc tế cho các cán bộ công nhân viên Tổng công ty và các đơn vị thành viên.


Ông Mai Phước Dũng- Cục trưởng Cục lễ tân Nhà nước- Bộ ngoại giao giới thiệu các nghi thức ngoại giao trong giao tiếp đối ngoại

Mục tiêu của khóa học là nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khóa học cũng giúp học viên nâng cao khả năng ứng xử và giải quyết hiệu quả các vấn đề có liên quan một cách chuyên nghiệp, văn minh, hướng đến xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp, phù hợp với truyền thống, văn hóa doanh nghiệp của Viglacera, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên từng bước chuyên nghiệp, hiện đại trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.


Ông Vũ Phi Hoài - Giảng viên cao cấp của ASK-INHOUSE truyền đạt các kiến thức, kỹ năng trong giao tiếp

Tại lớp học, các học viên được các giảng viên là Ông Mai Phước Dũng- Cục trưởng Cục lễ tân Nhà nước- Bộ ngoại giao và Ông Vũ Phi Hoài - Giảng viên cao cấp của ASK-INHOUSE cung cấp những kiến thức và kỹ năng về giao tiếp hành chính; kỹ năng giao tiếp ngoại giao; tổng quan về văn hóa doanh nghiệp. Các hoạt động thảo luận nhóm, thuyết trình,... được các học viên hưởng ứng và tham gia một cách tích cực, tạo không khí sinh động cho lớp học và giúp quá trình tiếp thu bài giảng nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Lớp học bế giảng vào chiều ngày 15/7/2017.

Một số hình ảnh tại lớp học:

Các tin khác