Tuyển cán bộ phụ trách truyền thông
16:55 | 02/11/2011
Mô tả công việc : - Phụ trách công tác truyền thông, đối nội đối ngoại của Tổng công ty. Cập nhật, đưa tin, bài , sự kiện.... - Phụ trách quan hệ báo chí và các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước. - Lập và triển khai kế hoạch truyền thông sản phẩm mới. - Giải quyết và xử lý các tình huống liên quan đến công tác truyền thông và hình ảnh của Tổng công ty. - Quản lý nội dung và vận hành Website của Tổng công ty.
Trang
<1|2|3|4|5|
Video Clip
Loading the player ...