ngói hài 270

H27

Kích thước (mm): 270x200x15
Trọng lượng (kg/v): 1,45
Thời gian xuyên nước (giờ): ≥ 2
Độ hút nước (%): ≤ 7
Số lượng sử dụng (v/m2): 40