ngói nóc to

M7
Kích thước (mm): 340x170x15
Trọng lượng (kg/v): 2,7
Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120
Độ hút nước (%): ≤ 8
Số lượng sử dụng (v/m): 3