ngói mũi hài 150

H15

Kích thước (mm): 150x150x11,5
Trọng lượng (kg/v): 0,45
Thời gian xuyên nước (giờ): ≥ 2
Độ hút nước (%): ≤ 7
Số lượng sử dụng (v/m2): 85