ngói nóc nhỏ

N20
Kích thước (mm): 200x100x9
Trọng lượng (kg/v): 0,5
Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120
Độ hút nước (%): ≤ 8
Số lượng sử dụng (v/m): 5