ngói màn chữ thọ

M35

Kích thước (mm): 190x150x13
Trọng lượng (kg/v): 0,8
Độ hút nước (%): ≤ 7
Số lượng sử dụng (v/m2): 35