ngói vảy cá 260

V26
Kích thước (mm): 260x160x12,5
Trọng lượng (kg/v): 1,05
Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120
Độ hút nước (%): ≤ 7
Số lượng sử dụng (v/m2): 65