Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty

17:38 | 20/04/2022

Tổng công ty Viglacera công bố thông tin: Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Đỗ Thị Phương Lan và thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thanh Yến (chi tiết).

Tổng hợp các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được bổ sung, cập nhật tại đường link, kính mời các quý cổ đông tham khảo.