Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

16:17 | 19/06/2020

Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã CK: VGC) công bố thông tin:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Chi tiết...)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Chi tiết...)

Các tin khác