Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

17:14 | 20/04/2021

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin bất thường về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chi tiết).

Tổng hợp các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được bổ sung, cập nhật tại đường link, kính mời các quý cổ đông tham khảo.

Các tin khác