Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ lên 4.270 tỷ

14:32 | 07/12/2018
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ lên 4.270 tỷ của Tổng công ty (chi tiết...)