Thông báo Nghị quyết HĐQT, Phiên họp thường kỳ lần thứ 4 năm 2018

17:01 | 22/10/2018

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP đã họp phiên thường kỳ lần thứ tư tại Trụ sở Tổng công ty (Tòa nhà Viglacera Tower số 1 Đại lộ Thăng long Hà Nội) để thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm năm 2018 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty. (xem chi tiết)