Niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

16:33 | 08/01/2019

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Viglacera – CTCP số 03/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cấp ngày 02/01/2019, Tổng Công ty xin trân trọng thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty tại HOSE như sau:

I. Thông tin về Tổ chức niêm yết

Tên đầy đủ

: Tổng Công ty Viglacera – CTCP

Trụ sở chính

: Tầng 16 & 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại

: (84-24) 3553 6660 Fax: (84-24) 3553 6671

Website

: www.viglacera.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

: số 0100108173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/10/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 26/02/2018.

Vốn điều lệ

: 4.483.500.000.000 (Bốn nghìn bốn trăm tám mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng).

Ngành nghề kinh doanh chính

: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

II. Thông tin về Cổ phiếu niêm yết

1.

Tên cổ phiếu

: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera – CTCP

2.

Loại cổ phiếu

: Cổ phiếu phổ thông

3.

Mã chứng khoán

: VGC

4.

Mệnh giá cổ phiếu

: 10.000 đồng/cổ phiếu

5,

Số lượng niêm yết

: 448.350.000 cổ phiếu (Bốn trăm bốn mươi tám triệu ba trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).

6.

Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá)

: 4.483.500.000.000 (Bốn nghìn bốn trăm tám mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng).

7.

Dự kiến ngày giao dịch đầu tiên

: Trung tuần tháng 02/2019 (Đầu xuân Kỷ Hợi)

Trân trọng thông báo./.