Điều chỉnh, giao quản lý phần vốn Nhà nước cho người đại diện phần vốn nhà nước tại TCT Viglacera - CTCP

16:47 | 04/01/2019
Công bố thông tin về việc Điều chỉnh, giao quản lý phần vốn Nhà nước trên vốn điều lệ tại Tổng công ty Viglacera - CTCP kể từ ngày 01/01/2019 tại Quyết định số 1582/QĐ-BXD ngày 14/12/2018. Theo đó, Bộ xây dựng cử ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, làm Tổ trưởng Tổ người đại diện phần vốn Nhà nước thay ông Luyện Công Minh nghỉ hưu theo chế độ.
Các tin khác