Thông báo Nghị quyết HĐQT, Phiên họp thường kỳ lần thứ hai năm 2019

15:38 | 15/05/2019
Ngày 15 tháng 05 năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP đã họp phiên thường kỳ lần thứ hai năm 2019 tại Trụ sở Tổng công ty (Tòa nhà Viglacera Tower số 1 Đại lộ Thăng long Hà Nội) để thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD quý I và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II năm 2019 của Tổng công ty. (xem chi tiết)