BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 03/2023

17:42 | 06/03/2023
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 03/2023
(TỪ NGÀY 21.02.2023 – 05.03.2023)
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
1. Công văn 892/BCT-TCCB - Rà soát lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Công văn 892/BCT-TCCB về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Bộ Công thương ban hành ngày 23/02/2023.
Theo đó, căn cứ tình hình thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP thì một số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp có nội dung ghi chú liên quan đến việc liên kết đào tạo, cụ thể như sau:
“Kết thúc đợt tuyển sinh năm ….., nếu có nhu cầu tiếp tục tuyển sinh năm tiếp theo tại địa điểm liên kết đào tạo được cấp trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đề nghị Nhà trường báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xem xét, quyết định”
Theo đó, để hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có căn cứ tuyển sinh, cấp bù học phí, Bộ Công Thương đề nghị:
- Rà soát lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (kể cả bổ sung).
- Công văn gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp báo cáo xem xét, quyết định cho tiếp tục tuyển sinh và đào tạo tại địa điểm liên kết đã cấp (nếu có).
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi báo cáo kết quả rà soát, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (kể cả bổ sung), Công văn gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (bản copy) gửi về Bộ Công Thương (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 27/02/2023, bản mềm gửi địa địa chỉ email: thanhcd@moit.gov.vn để tổng hợp.
2. Nghị quyết 27/NQ-CP - Trình dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV
Chính phủ ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 25/02/2023.
Theo đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan:
Tiếp thu đầy đủ ý kiến Thành viên Chính phủ, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo việc hoàn thiện dự án Luật này.
Đối với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan:
Tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo việc xây dựng dự án Luật này.
3. Công điện 90/CĐ-TTg - Không phải xuất trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục hành chính
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện 90/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, có hiệu lực từ ngày 28/02/2023 .
Trong đó, Thủ tướng nêu rõ thực trạng tại nhiều địa phương vẫn yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú. Một số địa phương hạn chế khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính.
Đề chấn chỉnh tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:
Yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành các công tác chuẩn bị để khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong Quý I năm 2023.
Khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì trong giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan nhà nước không được yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.
Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, địa phương thực hiện công bố, công khai, hướng dẫn cho người dân thực hiện 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
4. Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH - Từ 01/3/2023, tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại
Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại, có hiệu lực từ ngày 01/3/2023 và thay thế Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH.
Theo đó, bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền theo các mức bồi dưỡng sau:
- Mức 1: 13.000 đồng (tăng 3.000 đồng so với hiện hành);
- Mức 2: 20.000 đồng (tăng 5.000 đồng so với hiện hành);
- Mức 3: 26.000 đồng (tăng 6.000 đồng so với hiện hành);
- Mức 4: 32.000 đồng (tăng 7.000 đồng so với hiện hành).
Người lao động được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ hai điều kiện sau:
- Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
- Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất 01 trong 02 yếu tố sau đây:
+ Có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại không bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế.
+ Tiếp xúc với ít nhất 01 yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu “Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm” (số thứ tự 10.1 Mục A, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ). (Nội dung mới)
Việc xác định các yếu tố nêu trên phải được thực hiện bởi tổ chức đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật.
5. Nghị quyết 30/NQ-CP - Sửa đổi quy định về thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế
Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, có hiệu lực từ ngày 04/3/2023.
Theo đó, tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu, cụ thể:
- Đối với các hợp đồng được ký trước ngày 05/11/2022: Thực hiện theo thời hạn của hợp đồng.
- Đối với các hợp đồng được ký từ ngày 05/11/2022: Thực hiện đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này, bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp.
Trường hợp hết thời hạn hợp đồng theo quy định nêu trên thì được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua.
Trước đây, thời hạn thực hiện theo thời gian thực hiện hợp đồng đã ký trước ngày 05/11/2022 hoặc không quá 12 tháng kể từ ngày 05/11/2022.
6. Nghị định 08/2023/NĐ-CP - 03 quy định tại Nghị định 65/2022 về trái phiếu ngưng hiệu lực đến hết 2023
Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, có hiệu lực từ ngày 05/3/2023.
Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023, cụ thể:
- Quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP ;
- Quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP ;
- Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP .
Ngoài ra, Nghị định 08/2023 còn quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 65/2022/NĐ-CP .
Các đợt chào bán trái phiếu đã gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán cho Sở giao dịch chứng khoán trước khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà chưa hoàn thành việc phân phối trái phiếu thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.