BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 04/2023

11:26 | 05/04/2023
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 04/2023
(TỪ NGÀY 21.03.2023 – 05.04.2023)
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
1. Công văn 43/ĐKKD-GS - Gỡ vướng mắc về cập nhật thông tin CCCD của người đại diện theo pháp luật
Ngày 21/3/2023, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT) có Công văn 43/ĐKKD-GS về việc cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chíp của người đại diện theo pháp luật, ban hành ngày 21/3/2023.
Theo đó, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận được phản ảnh của một số cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp về việc doanh nghiệp nhận được thông báo của cơ quan Thuế yêu cầu:
Chậm nhất ngày 31/3/2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật Căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế khẳng định không có chủ trương cũng như không gửi thư điện tử hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về nội dung nêu trên.
Việc đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định 01/2021/NĐ-CP .
Do đó, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thông tin rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý.
 
2. Thông tư 2/2023/TT-BGTVT - Miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới
Nội dung đề cập tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực từ ngày 22/3/2023.
Theo đó, bổ sung quy định xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” hoặc “Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu”;
- Có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm);
- Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT .
 
3. Công văn 918/TCT-VP - Không cần nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi làm thủ tục thuế
Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 918/TCT-VP về tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính thuế liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, ban hành ngày 24/3/2023.
Theo đó, Tổng Cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuế cho người nộp thuế (NNT) như sau:
- Thực hiện nghiêm việc bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế trên địa bản đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế, quy trình của ngành, tạo thuận lợi cho NNT.
- Tuyệt đối không yêu cầu NNT cung cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.
- Các thủ tục hành chính thuế có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư theo quy định.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp để NNT biết việc không yêu cầu cung cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện các TTHC thuế theo quy định.
- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TW gửi văn bản về Tổng cục Thuế (qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
4. Nghị quyết 757/NQ-UBTVQH15 - Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động của Quốc hội
UBTVQH thông qua Nghị quyết 757/NQ-UBTVQH15 về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Quốc hội, UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, VP Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, có hiệu lực từ ngày 28/3/2023.
Theo đó, các trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được phép sao, chụp, thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được quy định như sau:
- Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch HĐDT, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm VP Quốc hội, Trưởng Ban thuộc UBTVQH, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho phép sao chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật;
- Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng đơn vị thuộc VP Quốc hội, trừ người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật;
- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc VP Quốc hội; người đứng đầu đơn vị tương đương cấp Vụ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc VP Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tối mật, Mật;
- Người đứng đầu đơn vị cấp phòng thuộc các vụ, cục, đơn vị thuộc VP Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Mật.
 
5. Quyết định 319/QĐ-TTg - Tăng cường công tác quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử
Quyết định 319/QĐ-TTg phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 29/3/2023.
Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế tăng cường công tác quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử;
Chủ động chia sẻ, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đối với những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử để phối hợp xử lý.
- Chỉ đạo Tổng cục Hải quan có biện pháp phát hiện, kịp thời ngăn chặn, điều tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.
- Chỉ đạo ứng dụng triệt để hóa đơn điện tử để có thể tiến hành thẩm tra, xác minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa được bày bán trên môi trường thương mại điện tử.
- Cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi chi từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan
 
6. Nghị quyết 46/NQ-CP - Thống nhất đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước
Chính phủ ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2023, có hiệu lực từ ngày 31/3/2023. 
Theo đó, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Căn cước công dân sửa đổi như sau:
- Về tên gọi của Luật: Thống nhất đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước.
- Về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 17 dự thảo Luật): Thống nhất giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.
- Về cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi (Điều 20 dự thảo Luật); về tích hợp thông tin (Điều 23 dự thảo Luật); về quy định chuyển tiếp (Điều 46 dự thảo Luật); ...cần tiếp tục đánh giá tác động, rà soát, nghiên cứu kỹ, bảo đảm khả thi, tránh gây xung đột với pháp luật liên quan.
Quy định trong luật những nội dung có tính ổn định, thống nhất cao; những nội dung mới, còn biến động thì giao Chính phủ quy định bảo đảm linh hoạt trong điều hành và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.
Tiếp tục rà soát các điều ước quốc tế liên quan để có quy định phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Việt Nam và sự phát triển của công nghệ trên nguyên tắc tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi sử dụng căn cước trong các giao dịch; bảo đảm bí mật đời tư, bí mật cá nhân theo quy định của Hiến pháp.
Ngoài ra, Bộ Công an còn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định.
Giao Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Căn cước.
 
7. Thông tư 03/2023/TT-BCT - Thay thế Quy tắc cụ thể mặt hàng theo Hiệp định ATIGA
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 03/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean (Hiệp định ATIGA), có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.
Theo đó: thay thế Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục I tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-BCT) bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BCT .
Thay thế Phụ lục III - Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục II tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-BCT) bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BCT .
Thay thế Phụ lục IV - Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 25/2019/TT-BCT) bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BCT.
 
8. Quyết định 574/QĐ-NHNN, Quyết định 575/QĐ-NHNN, Quyết định 576/QĐ-NHNN - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh lãi suất điều hành
Ngân hàng Nhà nước ban hành các quyết định về điều chỉnh lãi suất điều hành (các Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/4/2023):
- Quyết định 574/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo đó, lãi suất tái cấp vốn là 5,5%/năm. (Giảm 0,5%/năm so với Quyết định 313/QĐ-NHNN ngày 14/3/2023)
- Tại Quyết định 575/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023 thì mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi của tổ chức (trừ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại Thông tư 07/2014/TT- NHNN như sau:
+ Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm (giảm 0,5% so với Quyết định 1812/QĐ-NHNN năm 2022);
+ Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm (giảm 0,5%);
Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 6,0%/năm (giảm 0,5%).
- Quyết định 576/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023 quy định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN như sau:
+ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam giảm từ 5,0%/năm (theo Quyết định 314/QĐ-NHNN ) xuống còn 4.5%/năm.
+ Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6.0%/năm (theo Quyết định 314/QĐ-NHNN ) xuống còn 5,5%/năm.